Barbora Horňáková

Barbora pochádza z dediny Chocholná – Velčice pri Trenčíne. Spevu sa venuje od 7 rokov, kedy začala navštevovať Základnú umeleckú školu Karola Pádivého v Trenčíne, kde sa už od začiatku venovala predovšetkým spevu ľudových piesní. Popri sólovom speve na ZUŠ-ke pôsobila aj v detskom speváckom zbore a od roku 2016 je členkou speváckej zložky folklórneho súboru Trenčan v Trenčíne.