Koledy Hrdličiek potešili aj pomohli

V čase Vianoc sme si povedali, že aj my v našom občianskom združení prejavíme dobrú vôľu a skúsime našim účinkovaním nielen potešiť ľudí, ale aj pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

15.decembra sme vystúpili ako hostia na vianočnom benefičnom programe žiakov Spojenej školy internátnej v Trenčianskej Teplej, z ktorého bol výťažok použitý na realizáciu hipoterapie telesne postihnutých žiakov školy.

Krátko pred Vianocami, 19.decembra sme pripravili pre materskú školu v Trenčíne-Kubrej pásmo kolied a vianočných piesní s malým imprvizovaným živým betlehemom, do ktorého sme deti zapojili.

Na Štedrý deň sme obnovili tradíciu koledníckych obchôdzok a navštívili s koledou deväť domácností v Trenčíne. Súčasťou koledovania bola aj dobrovoľná finančná zbierka, z ktorej výťažok sme spolu so všetkými, ktorí sa zapojili, venovali rodine s ťažko postihnutým synom Martinkom.

Touto cestou sa chceme poďakovať aj Jurajovi Líškovi a Jánovi Tejovi, hudobníkom, ktorí na podujatiach účinkovali spolu s nami bez nároku na honorár.

SAM_2292

skolka

20171224_162925