Koncerty

Hrdličky svojím programom spestria spoločenské a kultúrne podujatia (dedinské a mestské oslavy a festivaly, vianočné koncerty, koledovanie), firemné akcie či súkromné oslavy (jubileá, svadby, krstiny).

k0Prioritne spievame a capella (bez hudobného sprievodu), čo považujeme za naše špecifikum. Intepretujeme slovenské ľudové piesne z celého Slovenska, ale aj ich náročné 3-4 hlasné štylizované úpravy. Repertoár neustále obohacujeme nielen novými piesňami, ale aj našou hrou na hudobných nástrojoch (drumbľa, ústna harmonika, husle, atď.) a využívaním rekvizít (lyžičky, pijačky,…). Na koncertoch často vystupujeme aj so sprievodom našej ľudovej hudby.

Náš program sa snažíme dokonale prispôsobiť Vašim požiadavkám, dbáme na priliehavý výber speváckych čísel podľa charakteru podujatia.

Svojským prejavom a rôznorodým repertoárom dokážeme osloviť divákov a poslucháčov všetkých vekových kategórií.

 k2k1