o.z. Moja pieseň

DARUJTE 2% dane o.z. Moja pieseň

Cieľom združenia je udržiavanie, sprístupnenie širokej verejnosti a umelecká prezentácia javov tradičnej ľudovej kultúry. Združenie ponúka svojimi aktivitami možnosť spoznať bohatstvo obsiahnuté v tradičnej ľudovej kultúre, ale aj rôzne podoby štylizácie jej prejavov. Prioritne sa zameriava na javiskovú prezentáciu ľudovej piesne, tanca, hudby a tradícií a tiež vytváranie prostredia pre rozvíjanie spevu, ľudovej piesne a hudby a jej interpretáciu v kontexte súčasného kultúrneho prostredia a vzdelávanie v tejto oblasti.

Názov organizácie: MOJA PIESEŇ

Sídlo: Rovná 26, 911 01 Trenčín

IČO:42184282

DIČ: 2023394659

IBAN bank.účtu: SK9002000000002963153551 (VÚB Banka)