Podoby ľudovej piesne

Projekt Podoby ľudovej piesne je zameraný na vzdelávanie interpretov ľudových piesní, hlasových pedagógov, členov folklórnych súborov, ale aj širšej verejnosti v oblasti práce s hlasom a interpretácie ľudových piesní. Prínosom projektu bude vytvorenie širokej platformy fundovaných, technicky zdatných a kultúrne rozhľadených interpretov a pedagógov ľudových piesní.

Cieľovou skupinou sú interpreti ľudových piesní, členovia folklórnych súborov a speváckych skupín, pedagógovia spevu na ZUŠ, pedagógovia Hudobnej výchovy na ZŠ, speváci iných žánrov so záujmom zoznámiť sa s ľudovou piesňou; študenti pedagogiky hudobnej výchovy a etnomuzikológie, ale aj širšia odborná verejnosť.

Garant projektu: Mgr.art. PaeDr. Angela Vargicová

Organizačné zastrešenie projektu: o.z. Moja pieseň – Mgr. art. Lenka Filipová, Mgr. Petra Vraňáková

Podoby ľudovej piesne – 1.odborný workshop ľudových piesní sa uskutočnil 10.novembra 2012 v budove Národného osvetového centra. Aký bol, sa dozviete tu.

Podoby ľudovej piesne – 2.odborný workshop ľudových piesní sa uskutočnil 12. októbra 2013 v budove Národného osvetového centra. Aký bol, sa dozviete tu.

Podoby ľudovej piesne – 3.odborný workshop ľudových piesní sa bude konať 12.-13.septembra 2014 v budove Školského internátu Športového gymnázia v TRENČÍNE. Info o prihlásení a programe nájdete tu.