1.odborný workshop Podoby ľudovej piesne

10. novembra 2012 naše občianske združenie Moja pieseň v budove Národného osvetového centra v Bratislave zrealizovalo 1. odborný workshop ľudových piesní z cyklu PODOBY ĽUDOVEJ PIESNE.

Ambíciou pilotného workshopu bolo iniciovať medziodborovú komunikáciu a naštartovať viacročný projekt systematickej edukácie interpretov ľudových piesní, hlasových pedagógov, členov folklórnych súborov, ale aj širšej verejnosti v oblasti práce s hlasom a interpretácie ľudových piesní a prispieť tak ku skvalitneniu ich odborných znalostí a zachovaniu a rozvíjaniu interpretácie tradičnej ľudovej piesne.

Celý workshop otvorila odborná garantka projektu PaedDr. Mgr. art. Angela Vargicová. Prvou prednášajúcou bola PhDr. Alica Elscheková, CSc., ktorá v príspevku s názvom Miesto a vývoj ľudovej piesne v stredoeurópskej hudbe pomenovala základné vrstvy a druhy ľudovej piesne a prízvukovala nevídanú rozmanitosť slovenskej ľudovej piesne, ktorú potvrdili mnohí odborníci z celej Európy. Predstavila účastníkom aj neoceniteľnú zberateľskú činnosť Bélu Bartóka a upozornila na vydanie 3. zväzku zbierky “Béla Bartók -Slovenské ľudové piesne”.

Regionálne špecifiká ľudovej piesne Kysúc prišla predstaviť známa interpretka piesní tejto oblasti Helena Záhradníková. Svojím živým rozprávaním, spevom, ale aj nahrávkami rozhovorov s nositeľmi tradícií zo “zapadnutých” oblastí Kysúc účastníkom nesmierne autenticky priblížila svoj vzťah k piesňam a objasnila podstatu ľudovej piesne a ľudských osudov, ktoré sa v nej skrývajú.

Príspevok o piesňach, spojených s obyčajmi kalendárneho cyklu vybraných obcí trenčianskeho regiónu, predniesla vedúca DFS Kornička z Trenčína Jaroslava Kohútová. Mgr. art. Lenka Filipová rozprávala o štýlotvorných prvkoch záhoráckych piesní a dôležitosti textu a jeho uvedomenia pre výpoveď piesne.

Marián Veselský, dlhoročný osvetový pracovník, aktívny hudobní, hudobný upravovateľ a zostavovateľ spevníkov pre súťaž Slávik Slovenska hovoril o úskaliach práce so spevníkmi. Radil, ako sa v množstve spevníkov, ktoré vychádzajú orientovať a ako s nimi pracovať. Účastníkom sme poskytli veľa odbornej literatúry a dôležitých kontaktov, ktoré im pomôžu pri hľadaní hudobného materiálu a pri jeho spracovaní. Prekvapením a príjemným zavŕšením workshopu  pre 27 účastníkov workshopu bolo živé vystúpenie 11-ročnej Elišky Krchňákovej, ktorá s úspechom reprezentuje v speváckej súťaži Slávik Slovenska región Trnavy, spolu s ľudovou hudbou DFS Drienka z Trnavy.

Vysoká účasť na workshope, ale aj diskusia na záver workshopu nám potvrdila, že osvetoví pracovníci, vedúci folklórnych súborov a skupín, samotní interpreti i učitelia spevu na ZUŠ, majú záujem vzdelávať sa v oblasti ľudovej piesne a tento typ podujatia im doteraz chýbal. Nás ako organizátorov potešilo, že sa náš ciel naštartovať komunikáciu všetkých, ktorí sa s ľudovou piesňou pri svojej práci stretávajú, sa naplnil. A veríme, že budeme môcť v cykle PODOBY ĽUDOVEJ PIESNE pokračovať aj v roku 2013!

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.

Tento projekt sa realizoval s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Viac o projekte Podoby ľudovej piesne nájdete tu.