2. odborný workshop Podoby ľudovej piesne

Podoby ľudovej piesne – 2. odborný workshop ľudových piesní

  • 12. október 2013 v čase od 8:30 do 16:00
  • Národné osvetové centrum (zasadacia miestnosť, Námestie SNP 12) v Bratislave

 

Lektorkou prvej časti workshopu  „Zniem, teda som“ bola Mgr. art. Lenka Barilíková Spišáková, ArtD. , herečka a pedagogička techniky hlasu na Vysokej škole múzických umení. Počas mimoriadne interaktívneho workshopu nám predstavila veľa praktických cvičení, ktoré môžu výrazne pomôcť speváckemu prejavu interpretov ľudových piesní. Prízvukovala, že hlas je nositeľom myšlienky a bránica je kľúčom k čistej artikulácii. Odporúčala účastníkom, aby vedomou cestou pracovali na vybudovaní zdravého návyku, ktorý im bude oporou, keď budú bojovať s trémou či strachom. Ďalším dôležitým faktorom pre správny spevácky prejav je držanie tela, práca s bránicou a tvorba tónu v hlavovom, hrdelnom i hrudnom priestore tela.

Druhá časť workshop bola pokračovaním cyklu predstavovania Regionálnych špecifík ľudových piesní. Tento krát sme sa zamerali na obec Rejdová, ktorú reprezentuje svojím typickým speváckym prejavom Mária Brdárska a bola aj naším vzácnym hosťom. Porozprávala o obci a jej dlhoročnej folklórnej tradícií, predstavila kroje tejto oblasti i špecifické nárečie. Oblasť Gemeru v speváckom prejave charakterizuje viachlasný spev, ktorý mali možnosť si účastníci na niekoľkých piesňach z Rejdovej spolu s pani Brdárskou, Lenkou Filipovou a Petrou Vraňákovou vypočuť a vyskúšať aj so sprievodom ľudovej hudby.

Po minuloročnom veľkom záujme účastníkov dozvedieť sa viac o možnostiach zberu speváckeho materiálu a ich zápise, sme do tohtoročného workshopu zaradili prednášku Mgr. art. Vladimíra Kyseľa, riaditeľa Centra pre tradičnú ľudovú kultúru. Predstavil Elektronickú encyklopédiu tradičnej ľudovej kultúry, projekt Centrálnej databázy informácií o tradič. ľudovej kultúry aj Reprezentatívny zoznam nehmotného kult. dedičstva. Informoval účastníkov o možnostiach zbierania i zdieľania poznatkov o tradič. ľud. kultútre prostredníctvom internetu.

Prekvapením a príjemným uzatvorením tohto ročníka workshopu PODOBY ĽUDOVEJ PIESNE bolo vystúpenie 12-ročnej interpretky ľudových piesní Paulínky Šolcovej zo ZUŠ Exnárova v Bratislave, ktorá v roku 2011 získala v speváckej súťaži Slávik Slovenska prvé miesto a v roku 2013 druhé miesto. Zaspievala niekoľko piesní v hudobnom sprievode akordeonistky p. Königsmarkovej a ľudovej hudby.

Fotografie z tohto workshopu si môžete pozrieť tu. Viac o projekte Podoby ľudovej piesne sa dozviete tu.