3.odborný workshop Podoby ľudovej piesne

  • termín: 12.-13.september 2014
  • miesto: Školský internát Športového gymnázia, TRENČÍN

Projekt Podoby ľudovej piesne má za cieľ vzdelávanie interpretov ľudových piesní, hlasových pedagógov, členov folklórnych súborov, ale aj širšej verejnosti v oblasti práce s hlasom a interpretácie ľudových piesní. Oproti predchádzajúcim dvom odborným workshopom bolo ambíciou tohto vytvoriť väčší priestor pre hlbší ponor do tém a zameranie na prax, preto bol workshop dvojdňový.

Lektorkami prvého workshopu, ktorý sa konal 12.9.2014, boli organizátorky a autorky myšlienky odborných workshopov, Mgr. art. Lenka Filipová a PaedDr. Petra Vraňáková. V ňom sa venovali dychovým a vokálnym cvičeniam vhodným pri speve ľudových piesní, ale aj výuke málo známych ľudových piesní a analýze nahrávok a rôznych spôsobov interpretácie konkrétnych piesní.

13.9.2014 bola prvou lektorkou Mgr. art. Lenka Barilíková Spišáková, ArtD., herečka a pedagogička techniky hlasu na Vysokej škole múzických umení. Po úspechu jej minuloročného workshopu sme sa rozhodli zaradiť jej prednášku aj do tohto ročníka, keďže naša cieľová skupina nemá príležitosť stretnúť sa bežne s podobným odborníkom a je to pre účastníkov mimoriadne osožné. Tento rok bol témou prednášky „Dych a hlasový prejav“.

Ďalšou časťou workshopu bolo stretnutie so skvelou speváčkou Ing. Annou Šatanovou, CSc., v rámci nášho seriálu Regionálne špecifiká ľudových piesní. Lektorka komplexne predstavila účastníkom región Podpoľanie a naučila ich niekoľko ľudových piesní tohto regiónu.

Do programu workshopu sme zaradili tiež Rozbor speváckych interpretácií a regionálnych špecifík speváckeho prejavu PaedDr. Angely Vargicovej – dlhoročnej speváčke a pedagogičke spevu, ktorý si účastníci a záujemcovia o workshop žiadali po minulé roky– venovali sme sa v ňom najčastejším chybám, ale aj vyzdvihnutiu pozitívnych príkladov speváckej interpretácie analýzou videozáznamov z celoslovenských súťaží v speve.

Keďže považujeme kroj za dôležitú súčasť javiskového prejavu interpreta a vnímame v ostatnom čase veľa chýb, vzniknutých najmä z nedostatočnej informovanosti v tejto oblasti, bol témou príspevku Zuzany „Tajek“ Piešovej, zanietenej folkoristky a pracovníčky ÚĽUV-u v oblasti krojovej výroby. Tento workshop sa tiež stretol s mimoriadnym ohlasom u účastníkov.

Workshop sme tento krát realizovali v Trenčíne, mimo zaužívaných bratislavských priestorov – budovy NOC, v snahe priblížiť sa záujemcom, viac na stredné Slovensko. Všetci účastníci boli nadmieru spokojní s kvalitou prednášok i organizáciou, čo nám potvrdili nielen pri neformálnych rozhovoroch, ale aj vyplnením dotazníkov spokojnosti.

Fotografie z workshopu nájdete tu.