Cesta k ľudovej piesni

  • Termín: 17.-19. február 2012
  • Miesto: Penzión Galéria, Jedlová (Česká republika)

Workshop sa realizuje pod záštitou Slovenského inštitútu v Prahe.

Cieľom tohto workshopu je hľadať u mnohých nepoznaný alebo rôznymi okolnosťami často zabudnutý vzťah k ľudovej piesni, k tradíciám a tak aj ku vlastným koreňom. Lektorky Lenka Dubníčková a Petra Vraňáková v ňom laikom pútavou formou približujú  hudobnú, regionálnu a obsahovú rozmanitosť tradičnej ľudovej piesne a odbúrať tak zaužívané stereotypy vnímania ľudovej piesne ako akejsi prostoduchej zábavy.

Workshop je určený tým, ktorí majú chuť spievať a rozšíriť si obzory, ale aj tým, ktorí doteraz nemali možnosť alebo odvahu spievať a chcú prostredníctvom ľudovej piesne obohatiť svoj vnútorný svet a nájsť svoju identitu.

Účastníci workshopu budú mať možnosť pracovať s hlasom, učiť sa emóciami nabité, melodicky rôznorodé, jednohlasné i viachlasné piesne, prostredníctvom prezentácie záznamov autentických prejavov tradičnej ľudovej kultúry, teoretickými prednáškami i vlastnými zážitkami spoznávať zvyky a život, s ktorým boli piesne späté.

Víkendový workshop je súčasťou trojice na seba nadväzujúcich workshopov. Môžete ich absolvovať jednotlivo, ale aj ako celok troch víkendových workshopov.