Ďalší workshop cyklu Podoby ľudovej piesne za nami!

  • termín: 12.-13.september 2014 (piatok, sobota)
  • miesto: Trenčín
  • Lektori: Lenka Filipová, Petra Vraňáková, Angela Vargicová, Lenka Barilíková Spišáková, Anna Šatanová, Zuzana Tajek Piešová

Fotografie z workshopu si môžete pozrieť v našej galérii.

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej repubiky.