Sme súčasťou projektu Rómske hlasy pre zajtrajšok

Členky občianskeho združenia Moja pieseň sa zapojili do projektu Rómske hlasy pre zajtrajšok, ktorý organizuje nezisková organizácia ETP Slovensko so sídlom v Košiciach. Projekt sa zakladá na prepájaní rôznych kultúr prostredníctvom umenia. Umenie je totiž to, čo spája – nezáleží na tom, odkiaľ sme.

V rámci projektu sa 30 detí rómskeho i nerómskeho pôvodu stretávali s umelcami počas leta pravidelne až do 16. septembra (workshopy: 3.-5.7., 30.8.- 2.9., 13.-16.9.), kedy sa projekt ukončil slávnostným koncertom v Dome umenia v Košiciach. Mladým ľuďom sa okrem umelcov venovali aj pedagógovia z Konzervatória na Exnárovej ulici v Košiciach, ktoré sa stalo tento rok partnerom projektu.

Pravidelné stretávanie rovesníkov z odlišných kultúr a ich vzájomné prepojenie prostredníctvom umenia je jednou z ciest k lepšiemu spolunažívaniu. Ida Kelarová, ktorá sa podpore rómskych talentov venuje už dlhé roky, zároveň verí, že týmto spôsobom sa deťom otvárajú cesty ku kvalitnejšiemu životu. Vždy deťom zdôrazňuje, že iba poctivou prácou na sebe majú šancu uspieť.

Multidisciplinárne workshopy sú zamerané na českú, slovenskú a rómsku ľudovú tvorbu, ale svoje poznatky deťom odovzdajú aj medzinárodní umelci pochádzajúci z Talianska, Brazílie, Belgicka, Číny a Maďarska a dodajú celému podujatiu jedinečný ráz.

Partneri projektu „Rómske hlasy pre zajtrajšok“: Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry, Ministerstvo kultúry SR, Roma education fund, International Yehudi Menuhin Foundation, o.s. Miret, Konzervatórium Exnárova ul. Košice, Mesto Košice, Mestská časť Košice – Šaca, NESS KDC s.r.o. a LABAŠ s.r.o.

Reportáž z projektu si môžete pozrieť tu: http://www.regiontv.eu/archiv/2012-09-23/?playVideo=2370

http://www.etp.sk/wp-content/uploads/2012/08/pozvanka_na_koncert_RHPZ_2012_FINAL.jpg

Pár fotografií z workshopu si môžete pozrieť v našej Galérii a fotografie z nádherného koncertu nájdete tu