Jana Jackovičová

„Jacka“, ako ju ostatné členky speváckej skupiny volajú, pochádza z Popradu. K folklóru ju priviedla mamka už v útlom detstve. Od šiestich rokov spievala a tancovala v DFS Letnička v Poprade, neskôr účinkovala  vo  FS Vagonár v Poprade. Spevu sa odbornejšie venuje v Lúčnici, v ktorej je od septembra roku 2008 členkou speváckej zložky tanečného súboru. Svoje spevácke schopnosti rozširuje aj pôsobením v mládežníckom gospelovom zbore v UPC v Bratislave a záľubou spievať aj iné žánre. Štúdium liečebnej pedagogiky ju vedie k poznaniu, že ľudový spev môže byť balzamom nielen pre jej dušu.