Kristína Dugovičová

Ku spevu Kristínu v siedmich rokoch priviedla učiteľka hudobnej výchovy na ZŠ. Kristína začala spievať v detskej ľudovej hudbe Brezinka z Bolerázu, odkiaľ pochádza. V detskom veku sa zúčastňovala speváckych súťaží Zorničkin slávik, Putujeme za ľudovou piesňou ako sólistka speváčka, ale aj v speváckych duetoch.

Počas štúdia na gymnáziu spievala štyri roky v zbore Cantica Nova a na vysokej škole pokračovala v zbore Tirnavia. S oboma zbormi sa každoročne zúčastňovala medzinárodných a svetových festivalov a súťaží. Okrem toho sa ako 18-ročná stala členkou FS Trnafčan, kde neskôr pôsobila niekoľko rokov ako vedúca speváckej zložky.

Kristína študovala marketingovú komunikáciu v Trnave. Je mamičkou troch synov.