Lenka Demovičová

Lenka sa venuje hudbe a spevu od svojich šiestich rokov. Ako speváčka a akordeonistka pôsobila v detskom folklórnom súbore Dudváh v Križovanoch nad Dudváhom. Okrem ľudovej piesne jej učarovala aj klasická hudba. Na strednej škole spievala v miešanom speváckom zbore Cantica Nova a neskôr v zbore Tirnavia v Trnave, v ktorom mala možnosť spolupracovať na projektoch s dirigentmi ako Branislav Kostka alebo Oskar Rózsa. Folklóru sa venovala aj na strednej škole vo FS Trnafčan, v ktorom pôsobila už aj ako cimbalistka. Počas štúdia na Trnavskej univerzite prešla do folklórneho súboru  VUS Technik v Bratislave, vďaka ktorému sa zoznámila s členkami speváckej skupiny Hrdličky. Momentálne je na materskej dovolenke so svojím synom Martinkom.