Lenka Filipová

Lenka je vedúcou speváckej skupiny Hrdličky. Rodičia ju prostredníctvom záhoráckych ťahavých pesničiek viedli k spevu už odmalička. Na ZUŠ  v Malackách študovala nielen spev, ale aj hru na husliach a klavíri. Od ôsmich rokov už spievala a tancovala vo folklórnom súbore SLNEČNICA-SUNEČNÍK v Gajaroch. Mnohé úspechy v celoslovenských detských speváckych súťažiach, ale aj potreba rozvíjať sa ďalej ju zaviedla do umeleckého súboru LÚČNICA, kde účinkovala desať rokov ako speváčka a 5 rokov bola vedúcou speváckej zložky súboru. Štúdiu ľudových tradícií a zvykov, ich rituálnej i estetickej podobe, sa venovala na strednej i vysokej škole. Vyštudovala divadelnú dramaturgiu na VŠMU v Bratislave, pracovala ako dramaturgička a PR manažérka v SĽUK-u. Pred pár rokmi sa presťahovala do Trenčína, kde v roku 2017 založila trenčiansku „pobočku“ Hrdličiek, vďaka čomu sa spoznala s mnohými talentovanými a šikovnými speváčkami z tohto regiónu. Má dvoch synov a popri práci  sa spolu s manželom Michalom naďalej venuje javiskovému folklóru aj prostredníctvom aktivít ich občianskeho združenia Moja pieseň. Prevádzkuje tiež požičovňu krojov.