Miroslava Chudašová

Mirka pochádza z rázovitej oravskej dediny Zázrivá v okrese Dolný Kubín. Ku folklóru ju od ranného detstva viedla celá rodina, ale aj silné a stále živé tradície na Orave. Najviac jej lásku k folklóru zveľaďovali starí rodičia. Ako 10-ročná začala spievať a tancovať v detskom folklórnom súbore Zázrivček a neskôr súčasne spievala aj v ženskej speváckej skupine Podolie z Terchovej pod vedením Miloša Bobáňa. Popri štúdiu na vysokej škole sa stala v roku 2009 členkou speváckej skupiny folklórneho súboru Technik z Bratislavy, ktorého súčasťou je dodnes. Tu aj spoznala ostatné Hrdličky.