Veronika Miščíková

Veronika sa venuje predovšetkým tancu, ale keďže tancovať bez piesne nejde, tak jej spev prirástol rovnako k srdcu. Pochádza z Trenčína, kde tancovala v DFS Radosť, neskôr vo FS Družba. Práve tu sa začala jej cesta spoznávania ľudových piesní – v autobuse z vystúpení, kde si spolu s ostatnými tanečnicami dopĺňali repertoár piesňami z celého Slovenska. Po strednej škole profesionálne tancovala vo VFS Jánošík a popri tom pôsobila v speváckej zložke FS Urpín, kde si neskôr aj chvíľu zatancovala. Z Banskej Bystrice sa rozhodla pokračovať na štúdiá do Bratislavy na VŠMU – odbor pedagogika ľudového tanca. Popri štúdiu tancovala 7 rokov v Lúčnici, neskôr začala spievať na čepčeniach s Hrdličkami. Dnes žije v rodnom Trenčíne, kde učí tancovať deti, mládež, ale aj dospelých vo folklórnych kolektívoch, venuje sa rôznym ľudovým remeslám, účinkuje v tanečných projektoch (Kubo, Strom,…) a ďalej spieva s Hrdličkami, teraz však v trenčianskej „pobočke“.